Google Chrome

Изтеглете Google Chrome безплатно от Softonic

  • Файлът ще бъде изтеглен от външен източник

Алтернативно Google Chrome изтегляне от Softonic на английски сървъри